නොමිලේ අසභ්‍ය ලිංගික කතාව ලිංගිකත්වය නරඹන්න අටසේහීර් එස්කෝර්ට්ස් එස්කෝර්ට්ස් කෙල්ල

නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (ක්‍රම සම්පාදන) කාර්යාලය

අපගේ දැක්ම

පළාත් ක්‍රමසම්පාදනයේ විශිෂ්ඨතම නියමුවා

අපගේ මෙහෙවර

සබරගමුව පළාතේ ජනතා තිරසාර සංවර්ධන හා ජීවන තත්වය අත් කිරීමේ අරමුණ ඇතිව කාර්යක්ෂම හා ඵලදායී සම්පත් යොදා ගැනීම ගැන ක්රමානුකූලව සැලසුම් ක්රියාවලිය හරහා ප්රතිපත්ති සම්පාදනයේදී හා සියලු ආයතන සඳහා මාර්ගෝපදේශ හා සහාය ලබා දීම.

ඇමතුම් විස්තර

ලිපිනය

නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය
( සැලසුම්)
A කොටස - දෙවන මහල
සබරගමුව පළාත් සභා සංකීර්ණය
නව නගරය
රත්නපුර
ශ්‍රී ලංකාව

දුරකථන

+94452222173

ෆැක්ස්

+94452222173

විද්‍යුත් තැපෑල

spcplan@yahoo.com

තොරතුරු පනත

සඳහා මෙතන ක්ලික් කරන්න ...

93954897_2477059075939440_3753497663731924992_o

රංජනී ජයකොඩි මහත්මිය

ප්‍රධාන ලේකම්

+94452231703

mrParakramaPiyasena

පරාක්‍රම පියසේන මහතා

නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම්

(ක්‍රමසම්පාදන)

+94452223082

+94718714270

තොරතුරු පනත - වගකිය යුතු නිලධාරීන්

පත්කල නිලධාරීයා

පරාක්‍රම පියසේන මහතා
නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම්
(ක්‍රමසම්පාදන)

ජංගම: +94718714270

දුරකථන: +94452223082

ෆැක්ස්: +94452223082

විද්යුත් තැපෑල: parakramage@yahoo.com

තොරතුරු නිලධාරීයා

ජී ඩී ජේ කේ ගොඩගේ මහතා
අධ්‍යක්ෂ (ක්‍රමසම්පාදන)

ජංගම: +94718714380

දුරකථන: +94452233779

ෆැක්ස්: +94452222173

විද්යුත් තැපෑල: godagegdjk@yahoo.com

සේවාවන්

රජයෙන් පුරවැසියන්ට

නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (ක්‍රම සම්පාදන) කාර්යාලය

රජයෙන් සේවකයන්ට

නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (ක්‍රම සම්පාදන) කාර්යාලය

රජයෙන් ව්‍යාපාරවලට

නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (ක්‍රම සම්පාදන) කාර්යාලය

රජයෙන් රජයට

නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (ක්‍රම සම්පාදන) කාර්යාලය

නිලධාරීන්ගේ තොරතුරු

ජී ඩී ජේ කේ ගොඩගේ මහතා
අධ්‍යක්ෂ (ක්‍රමසම්පාදන)

+94452233779
+94718714380
godagegdjk@yahoo.com

සිසිර ප්‍රේමරත්න මහතා
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (ක්‍රමසම්පාදන)

+94452222596

sisira1172@gmail.com

පී එල් සුසන්ත ධර්මකීර්ති මහතා
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (ක්‍රමසම්පාදන)

+94452222025
+94716270762
susanthadpl@gmail.com

ස්වර්ණා වන්නිආරච්චි මිය
කෙටුම්පත්කරු

ආර්. ඩී. පී. එෆ්. විජයලක්ෂ්මි මිය
සංවර්ධන නිලධාරී

ඩී. එච්. පී. අනුක් ප්‍රේමරත්න මහතා
සංවර්ධන නිලධාරී

කේ. බී. විනීතා මිය
සංවර්ධන නිලධාරී

ආර්. ඩී. අයි. රන්වල මිය
කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී

ඩබ්ලිව්. ඩී. විතාරාම මහතා
කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී

කේ. අසේල පුෂ්පකුමාර මහතා
කාර්යාල කාර්ය සහයක

කේ. යසපාල මහතා
රියදුරු

ඒ. එම්. නන්දනී මාරලිය මිය
නියෝජ්ය අධ්‍යක්ෂ (ක්‍රමසම්පාදන)

+94452232753
+94718497793
spcplan@yahoo.com

ජේ. ඒ. බී. රේණුකා ජයලත් මිය
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (ක්‍රමසම්පාදන)

+94452228064
+94716179100
spcplan@yahoo.com

කේ. එම්. හේමාලි බණ්ඩාර මිය
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (ක්‍රමසම්පාදන)

+94452222015
+94715667668
kmhemalibandara@gmail.com

ජේ. එම්. පී. කුමාරි මිය
සංඛ්‍යාලේඛන නිලධාරී

එච්. ශිරෝමාලා ගුණවර්ධන මිය
සංවර්ධන නිලධාරී

ඒ. ඩී. රංජිත් තිලකසිරි මහතා
සංවර්ධන නිලධාරී

ඩබ්ලිව්. කේ. එන්. ධනුෂ්ක කුමාර මහතා
කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී

ඒ. ඩී. නිමාෂා ඩිලානි මිය
කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී

චාමරිකා ඉන්දීවරී කිරිඇල්ල මෙනවිය
කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී

ගුණසේකර මහතා
කාර්යාල කාර්ය සහයක

අනුරුද්ධ බණ්ඩාර මහතා
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (ක්‍රමසම්පාදන)

+94452222173
+94771716730
spcplan@yahoo.com

බී. එච්. පුෂ්පකුමාරි මිය
සංඛ්‍යාලේඛනඥ

+94452221179
+94714488446
hbothalegama@yahoo.com

ආර්. කේ. ශාන්ති නයනා ගුණතිලක මිය
ප්‍රධාන කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී

+94711072692
+94452222173
spcplan@yahoo.com

පී. කේ. වත්සලා සමන්මලී මිය
සංවර්ධන නිලධාරී

සී. උපුල් එරත්නගේ මහතා
සංවර්ධන නිලධාරී

කේ. ඩී. උත්පලා ඉන්දීවරි මෙනවිය
සංවර්ධන නිලධාරී

සුභෂිනි දෑසින්හගේ මිය
කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී

ආර්. ඩී. රූපිකා ප්‍රියදර්ශනී මෙනෙවිය
කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී

එන්. පුෂ්පමාල් ගුණසේන මහතා
තොරතුරු තාක්ෂණ සහකාර

Mr. T. K. P. P. Sanjeewa
රියදුරු

මෙනුව සමීප

Gaziantep ආලය

Fapjunk.com චික්බඩම් ගෙදර සිට ගෙදර නැව්ගත කිරීම Tuzcuoğlu ප්‍රවාහනය

උද්‍යාන නගරය රුසියානු ආලය