sri-lanka-government-logo-A3C2CFB62A-seeklogo.com

සබරගමුව පළාත් නිල අන්තර්ජාල බිහිදොර

Flag_of_the_Sabaragamuwa_Province_(Sri_Lanka)

අපගේ දැක්ම

සබරගමුව අනභිභවනීයත්වයට

අපගේ මෙහෙවර

සබරගමුව ජනතාවගේ අභිවෘද්ධිය සඳහා සියළුම සම්පත් ඵලදායීව හා ගුණාත්මකව කළමනාකරණය කිරීම තුළින් සබරගමුව අභිමානවත් පෙරගමනකට

ලූක් ඒකනායක

ගරු ආණ්ඩුකාරවර

නිලූකා ඒකනායක මැතිණිය

ප්‍රධාන ලේකම්

ප්‍රධාන ලේකම්

ඩී.එම්. මාලනී මැතිණිය

සබරගමුව පළාත නිල වෙබ් අඩවියෙන් වාර්ෂික ස්ථාන මාරු අයදුම් පත්රය, 2018.06.13 දින දියත් කර ඇත

සබරගමුව පළාත් සභාවේ නිල වෙබ් අඩවිය මෙයයි. සබරගමු පළාත් සභාව විසින් පුරවැසියන් හා අනෙකුත් පාර්ශවකරුවන් සඳහා සපයා ඇති තොරතුරු සහ සේවාවන් ලබා ගැනීමට එක් අතුරු මුහුණතක් ලබා දීම මෙම බිහිදොරෙහි පරමාර්ථය වේ. මෙමඟින් සබරගමුවේ හා එහි විවිධ පැතිකඩයන් පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක, නිරවද්‍ය සහ විශ්වසනීය සහ එකම නැවතුම් මූලාශ්‍රයක් ලබා දීමට උත්සාහ කරයි. මෙහි අන්තර්ගතය සබරගමුව පළාත් සභාව තුළ විවිධ වර්ගයේ ආයතන (ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාල, අමාත්‍යංශ සහ දෙපාර්තමේන්තු) විසින් කළමනාකරණය කරනු ලැබේ. විවිධ වර්ගයේ කණ්ඩායම් සඳහා ඊ-රාජ්‍ය සේවා හතරක් තිබේ. එනම්: රජයේ සිට පුරවැසියන් සඳහා (G2C),රජයෙන් ව්‍යාපාර සඳහා (G2B), රජයෙන් සේවකයින් සඳහා (G2E) සහ රජයෙන් රජය වෙත (G2G).

රජයෙන් පුරවැසියාට

රජයෙන් පුරවැසියන්ට සේවාවන් යටතේ පුරවැසියන්ට රාජ්‍ය සේවා ආකෘති, රැකියා අවස්ථා, වැඩ කිරීමේ ක්‍රියා පටිපාටි, රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති පිළිබඳ තොරතුරු, සහ සබඳතා තොරතුරු ලබාගත හැක.

රජයෙන් සේවකයන්ට

මෙම සේවාවන් යටතේ රාජ්‍ය සේවකයින්ට ලබාගත හැකි සේවාවන් සහ තොරතුරු ලබා ගත හැකිය. දැන්වීම්, චක්‍රලේඛ, බාගත කිරීම්, පුහුණු අවස්ථා, ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන්, අභ්‍යන්තර ප්‍රවර්ධන නිවේදන, ස්ථාන මාරු ලැයිස්තු ආදිය

රජයෙන් ව්‍යාපාරවලට

රජයෙන් ව්‍යාපාර සේවා යටතේ ව්‍යාපාර තොරතුරු, සැපයුම් තොරතුරු, සැපයුම් ලියාපදිංචිය සහ වෙනත් ආදිය වැනි තොරතුරු මෙම වෙබ් අඩවිය හරහා ලබා ගත හැකිය.

රජයෙන් රජයට

රජයෙන් රජයට සේවාවන් යටතේ රාජ්‍ය ආයතනවලට දත්ත හා තොරතුරු ඉලෙක්ට්‍රොනිකවද බෙදාගත හැකි අතර වෙනත් රාජ්‍ය ආයතන වලින් විවිධ සේවා ලබා ගත හැකිය.

අපේ පළාත

- සබරගමුව පළාත, ශ්‍රී ලංකාවේ පළාත් නවයෙන් එකක් වන අතර පළමු මට්ටමේ පරිපාලන ප්‍රදේශයකි. 19 වන සියවසේ සිට මෙම පළාත් පැවති නමුත් 1987 ශ්‍රී ලංකා 13 වැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයෙන් පළාත් සභා ස්ථාපිත වන තෙක් කිසිදු නීතිමය තත්ත්වයක් නොතිබුණි . සබරගමුව පළාතේ දිස්ත්‍රික්ක දෙකක් අඩංගු වේ: රත්නපුර සහ කෑගල්ල.

  • මුළු ප්‍රදේශය - 4.968 ක් පමණ2 (1,918 වර්ග සැත)
  • ජනගහනය - 1.918.880
  • ඝනත්වය - 390 / කි.මී2 (1000 / වර්ග සැත)
  • මුළු දළ නිෂ්පාදනය - රු.බිලියන.303

පළාත් ගීතය: ගීතය බාගත කරන්න / පද රචනය බාගත කරන්න

පළාත් කොඩිය: බාගත කරන්න

පළාත් පුෂ්පය: බාගත කරන්න

අපගේ ආයතන

සබරගමු පළාත් සභාව සබරගමු පළාතේ ව්‍යවස්ථාදායක මණ්ඩලයක් වන අතර, කෘෂිකර්මය, අධ්‍යාපනය, සෞඛ්‍යය, නිවාස, පළාත් පාලන, සැලසුම්, මාර්ග, ප්‍රවාහනය සහ සමාජ සේවා ඇතුළු කාරණා ගණනාවක් සම්බන්ධයෙන් ව්‍යවස්ථාදායක බලය ඇත. සබරගමුව පළාත් සභාව ප්‍රධාන වශයෙන් මෙම ආයතන වලින් සමන්විත වේ.

  • ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් කාර්යාලය
  • පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව
  • සභා ලේකම් කාර්යාලය
  • ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය සහ නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාල, විගණන සහ ආදායම් දෙපාර්තමේන්තු.
  • අමාත්‍යංශ සහ එහි දෙපාර්තමේන්තු සහ ආයතන
  • පළාත් පාලන ආයතන.

මෑත සිදුවීම්

තොරතුරු මධ්‍යස්ථානය

තොරතුරු කේන්ද්‍රය ප්‍රධාන වශයෙන් විවිධ පළාත් සභා ආයතන මගින් සපයනු ලබන පුරවැසි සේවාවන්ට අදාළ තොරතුරු සපයයි. සබරගමුව පළාත පිළිබඳව විවිධ තොරතුරු සහ සංඛ්‍යාන දත්ත ලබා ගැනීමට පුරවැසියන්ට හැකිය. විශේෂයෙන් මෙම මධ්‍යස්ථානය, පාසල් සිසුන්, විශ්ව විද්‍යාල ශිෂ්‍යයන් හා අනෙකුත් පර්යේෂකයන්ට ඔවුන්ගේ පර්යේෂණ අධ්‍යයනය සඳහා වටිනා දත්ත සහ තොරතුරු සපයයි.

ඇමතුම් : 0452228403

I වත්මන් දේශගුණය

වෙන් ශුද්ධ
+22
°
සී
H: +29 °
උසස් පෙළ: +23 °
රත්නපුර
සඳුදා, මාර්තු 12
7-දින සඳහා කාලගුණ අනාවැකිය බලන්න
අග බදාදා එකතුව සිකු සෙන හිරු
+22 ° +28 ° +28 ° +29 ° +30 ° +29 °
+22 ° +21 ° +21 ° +20 ° +23 ° +22 °

පැමිණි සංඛ්‍යාව

බාගත කිරීම්

චක්‍රලේඛ

විවිධ ආයතන හා සබරගමුව පළාත් සභා අමාත්‍යංශ විසින් නිකුත් කරන ලද චක්‍රලේඛ

බඳවා ගැනීම්

විභාග සහ අත්දැකීම් මත පදනම් වන මෑතකදී පළකල දැන්වීම් ඇතුළත් වේ.

ගැසට් නිවේදන

විවිධ කටයුතු අවශ්‍යතා සහ අමාත්‍යංශ සඳහා සබරගමුව පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව විසින් ප්‍රකාශයට පත් කල ගැසට් නිවේදන.

ටෙන්ඩර් දැන්වීම්

අපගේ සැපයුම්, සබරගමුව පළාත් සභාවේ ආයතන විසින් නිකුත් කල ටෙන්ඩර් දැන්වීම් බාගත කල හැක.

විභාග ප්‍රතිඵල

සබරගමුව පළාත් සභාව විසින් පවත්වන බාගත විභාගයේ ප්රතිඵල

පුහුණු මධ්‍යස්ථාන

සබරගමුව පළාත් සභාව විසින් ක්‍රියාත්මක කරන ලද පුහුණු මාධ්‍යස්ථානවල සම්බන්ධතා විස්තර වෙනත් තොරතුරු ඇතුළත් වේ.

ඊ පුස්තකාලය

ඊ පුස්තකාලය ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ වඩා පොත් කියවන්න ...

මාධ්‍ය ප්‍රකාශන

පැය 7 කට පෙර

12/10/2018 මව්බිම

මෙන්
ආදරය
හාහා
වොව්
දුක
කෝපයට
දවස් 2 කට පෙර

2018.12.08 ඩේලි නිව්ස්

මෙන්
ආදරය
හාහා
වොව්
දුක
කෝපයට
දවස් 2 කට පෙර

2018.12.08 ඩේලි නිව්ස්

මෙන්
ආදරය
හාහා
වොව්
දුක
කෝපයට
දවස් 3 කට කලින්

තිනකරන් පුවත්පත් 06-12-2018

මෙන්
ආදරය
හාහා
වොව්
දුක
කෝපයට
« < 1 වල 37 > »

මාසික ධර්ම දේශනාව

මෙනුව සමීප